PRIVACY

Asbsecurity.be is een website van Asb Security.

Asb Security hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en privacy. Asb Security respecteert de nieuwe Europese wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens (GDPR: General Data Protection Regulation).

Door deze website en/of onze diensten te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

Asb Security is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens en/of deze Privacy Verklaring, gebruik dan de volgende contactgegevens:

Adres:
Vliegveld 744, 1820 Steenokkerzeel, Belgium
Telefoon: 02 757 10 26
E-mailadres: sander@asbsecurity.be
Btw-nummer: BE0827.754.646

PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN

Bij het gebruik van onze website verwerkt Asb Security enkel geanonimiseerde informatie. Dit omvat uw IP-adres en informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessie-instrumenten (zie verder).

Wanneer u echter een e-mail verstuurd naar een van de adressen die op onze website vermeld wordt, kunnen door Asb Security een aantal persoonlijke gegevens verwerkt worden, zoals uw e-mailadres of andere gegevens die u ons spontaan bezorgd hebt.

WAAROM WIJ GEGEVENS NODIG HEBBEN

Asb Security verwerkt bovenvermelde persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
• om telefonisch, per e-mail of per post contact te nemen met u als u daarom verzoekt
• om u een gepaste offerte te bezorgen
• voor het evalueren en verbeteren van onze website en diensten

Daarnaast kan Asb Security uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van bewakingsdiensten.

DELEN MET ANDEREN

Asb Security behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

AUTOMATISCH VERZAMELDE INFORMATIE

Wanneer u onze website bezoekt, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en de door u bezochte pagina’s. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website zodat wij de werking van onze website kunnen verbeteren en u beter van dienst kunnen zijn. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Deze cookies vergemakkelijken het bezoeken van de website en versnellen uw toekomstige bezoeken. Ze worden o.a. gebruikt om de website te personaliseren volgens uw voorkeuren en zorgen ervoor dat u bij een bezoek aan onze website niet steeds dezelfde info ontvangt of uw gegevens opnieuw moet invullen.

Onze site bevat geen cookies van derde partijen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

HOE LANG WIJ GEGEVENS BEWAREN

Asb Security bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verzameld. Automatisch verzamelde informatie wordt niet langer dan een jaar bewaard. De door u verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sander@asbsecurity.be. Asb Security zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Asb Security neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Asb Security maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Asb Security verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via sander@asbsecurity.be.

VERZEKERING

ASB Security heeft een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij een door het FSMA erkende Belgische verzekeringsmaatschappij. Deze verzekering is verplicht conform het KB van 12 november 2017  gepubliceerd op 24 november 2017.

De verzekering is afgesloten conform wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.