Inbraken, koperdiefstallen en vandalisme vinden vaak plaats op werven. ASB Security biedt in dit kader de dienst werfbewaking aan. Permanente of tijdelijke werfbewaking door één of meerdere bewakingsagenten is een preventief middel om criminaliteit tegen te gaan. Bij eventuele incidenten zijn onze agenten opgeleid om snel en gepast te reageren.

Enkele taken die bewakingsagenten op een werf kunnen uitvoeren zijn:

  • Toegangs- en uitgangscontrole
  • Openings- en sluitingsronde van gebouwen, hekkens, terreinen en dergelijke
  • Melden van onveilige situaties op het terrein
  • Controlerondes uitvoeren op het hele terrein en de gebouwen die zich hierop bevinden
  • Brandpreventie

Had u graag meer informatie over deze dienst? Aarzel niet om ons te contacteren.