Ondernemingen zijn jammer genoeg regelmatig het slachtoffer van diefstal, vandalisme of andere vormen van criminaliteit. Daarom biedt ASB Security industriële bewaking aan. Sleutelbegrippen bij industriële bewaking zijn: preventie, waakzaamheid en rapportage.

Wanneer u als klant bewakingsagenten van ASB Security inzet, fungeren deze in de eerste plaats als afschrikkingsmiddel. Dit betekent dat de aanwezigheid van de bewakingsagenten in uniform eventuele dieven of inbrekers zullen ontmoedigen. Indien er toch onregelmatigheden optreden op het terrein, zullen onze bewakingsagenten de nodige acties ondernemen. Bij iedere bewakingsopdracht en ondernomen actie wordt er steeds een rapport opgemaakt zodat u als klant steeds op de hoogte bent. Bewakingsopdrachten worden altijd in samenspraak met de klant vormgegeven, dit binnen het wettelijke kader.

Mogelijke taken van bewakingsagenten zijn:
• controlerondes uitvoeren op het hele terrein en de gebouwen die zich hierop bevinden
• toegangs- en uitgangscontrole
• preventieve controles tegen diefstal, vandalisme, inbraak…
• brandpreventie

Wenst u bijkomende informatie over industriële bewaking? Aarzel niet om ons te contacteren.